Vannkanten i Bergen

Utskifting av inntakskanaler fra sirkulære stålkanaler til Iso_Duct kanaler på 6 stk ventilasjonsaggregater. Utført 2010.

Referanser

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.

Kontakt oss