Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon er den vanligste formen for ventilasjon i alle nye boliger. Det sikrer et godt inneklima i alle rom og er energisparende. I Norge er det et krav om balansert ventilasjon i alle nye boliger. Men det er også mange som oppgraderer til balansert ventilasjon i eldre boliger for å sikre et godt inneklima og spare penger på oppvarming.

Hva gjør balansert ventilasjon?

Balansert ventilasjon har to hovedfunksjoner. Det trekker brukt og forurenset luft ut av boligen (avtrekk) og tilfører ren, filtrert og temperert luft inn i boligen (tilluft).

Dette gjøres via to separate kanalsystemer, ett for å fjerne luft og et for å tilføre luft. Avtrekkskanalene fjerner luft fra bad, kjøkken, toalett, vaskerom og andre våtrom.
Tilluftskanalene tilfører ren og frisk luft til oppholdsrom som stue, soverom og kontor. For at ventilasjonen skal fungere i et hus, må luften kunne sirkulere selv om dørene er lukket. Luftstrømmen mellom alle rom i boligen kan sikres ved å ha for eksempel terskelfrie dører.
Ventilasjonen kan også tilpasses etter behov ved å koble til ulike sensorer som for eksempel fuktsensorer.

Balansert ventilasjon
Foto:Illustrasjon av kanalføringer. De gule avtrekkskanalene fjerner forurenset luft og de røde tilluftskanalene tilfører ren og frisk luft.


Varmegjenvinning – Balansert ventilasjon


Varmen i luften som trekkes ut av boligen overføres, ved hjelp av en varmegjenvinner, til luften som filtreres og blåses inn i boligen. Opptil 85% av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes og du sparer dermed penger på oppvarmingskostnader.

Filter som sikrer ren luft
I alle ventilasjonsaggregat levert av oss sitter det to filter. Et som filtrerer inneluften før den blåses inn i varmegjenvinneren og ut av boligen. Og et som filtrerer uteluften før den blåses inn i varmegjenvinneren og inn i boligen. Disse filtrene må minimum byttes 1-2 ganger i året. Filteret sin hovedoppgave er å filtrere bort små partikler som virus, nanopartikler og til dels bilgasser. Dessuten stopper det større partikler som bakterier, sopp og pollen. I tillegg skal filteret beskytte selve ventilasjonsanlegget. Filter finnes i ulike filterklasser. Filteret på inntaksluft (tilluft) bør gjerne ha benevningen PM1-filter. Filter i PM1-klasse stopper over 50% av partikler og opptil 1 μm.

Hvorfor installere balansert ventilasjon?

Hvorfor er luft, ventilasjon og inneklima så viktig?

Visste du for eksempel at mennesker tilbringer ca 90% av tiden innendørs? Det er derfor viktig med et godt inneklima.

Hvorfor ventilerer vi?
Vi tilbringer stadig mer tid inne. Hele 90 prosent av døgnets timer. Ettersom vi befinner oss så mye innendørs, er et godt inneklima svært viktig. Et sunt og godt inneklima er viktig for at vi og boligen skal fungere optimalt i hverdagen. Er inneklimaet dårlig, risikerer vi å utvikle farlige luftveissykdommer og andre helseproblemer. Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgasser og fukt, og tilføre ren og frisk luft.

Pusse opp?
Ved oppussing av eldre boliger foretas ofte energibesparende tiltak som skifte av vindu, tilleggsisolering og oppgradering av varmekilde. Dette påvirker inneklimaet i stor grad og det anbefales derfor å se over ventilasjonen i boligen. Mange glemmer dette og oppdager i etterkant et problem med innestengt luft, kondens på vindu og fuktskader. KM Ventilasjon har god kompetanse innenfor dette og ta derfor kontakt med oss for undersøke hvilken oppgradering av ventilasjon du bør gjøre, helst før du begynner å pusse opp – ikke etter.

Nybygg?
Nybygde hus er tette og godt isolerte for å spare energi samt forhindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav om energieffektiv ventilasjon i boligen. For å sikre dette, kreves det energieffektive ventilasjonsløsninger som tilfører ren og frisk luft, fjerner brukt og forurenset luft og gjenvinner varmen i boligen. KM Ventilasjon har god kompetanse på dette området og kan komme med gode løsninger slik at du som kunde kan føle deg trygg på at du får ett godt sluttresultat og ett godt inneklima.

Hvorfor bry seg om luft og ventilasjon?
Dårlig eller utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake helseproblem som trøtthet, hodepine, redusert konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og tilbakevendende luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftutvekslingen konsentrasjon, prestasjon og produktivitet. Spesielt er personer med astma og allergi mer utsatte, men dette gjelder også for mennesker som ikke har disse sykdommene. De kan også få et helseproblem dersom ventilasjonen er for lav.

Kontakt

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.