Taksikring

Er du lei av at snøen raser ned foran inngangspartiet, altanen, eller ned på bilen? Kanskje barna dine leker langs husveggen? Eller hunden din ferdes utenfor huset?

Visste du at byggteknisk forskrift stiller krav til snø-isras fra taket?

KM Ventilasjon bistår med å vurdere behovet for snøfangere -taksikring da det vil variere ut fra hvor du bor/geografisk plassering. Utforming på taket som takvinkel, form, oppbygging av tak og hva taket er tekket med vil ha noe å si for ditt behov.


Byggteknisk forskrift (Tek) 17 §10–3:

(1) Tak- og fasadematerialer med påmontert utstyr og innretninger skal utføres og festes slik at de ikke faller ned under forutsatte klimatiske forhold og dimensjonerende laster. (2) Byggverket skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.

Grannelova §4:

Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen.

Taksikringer – snøfangere må være typegodkjent for bruk i.h.t forskriftene nevnt over. KM Ventilasjon AS benytter typegodkjent taksikringsutstyr fra Lobas. Det er huseier sitt ansvar å sørge for at taket er sikret.

Taksikring er en god og trygg investering for å ivareta liv & helse. Det er vanskelig å forutse når snø – is plutselig kommer ned fra taket. Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om hva vi kan anbefale til ditt tak.


Venter du besøk av feier? Kanskje du skal utføre vedlikehold på taket ditt?

Stigetrinn skal monteres på taket slik at feiere og andre som skal utføre arbeid på taket ditt kan bevege seg trygt. I noen tilfeller kan det også være behov for såkalt «feieplatå» det kan være i tilfeller hvor det er vanskelig tilkomst med tanke på høyden på pipen, plassering etc. Dersom det er over 1,2m fra takflaten til toppen av pipen skal det monteres feieplatå.

Det er krav om stigetrinn (forsvarlig tilkomst) så lenge tavinkelen er høyere enn 6 grader, som de fleste typer tak er. Plan og bygningsloven stiller krav til sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Det gjelder uansett om personen er arbeidstaker eller ikke. Stigetrinn vil også lette fremtidig vedlikehold og utbedringer på taket ditt. Husk at det er huseier sitt ansvar at det er montert. Vi kommer gjerne med løsninger tilpasset ditt tak.

Kontakt

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.