Service

For at ventilasjonsanlegget skal fungere tilstrekkelig er det veldig viktig at anlegget blir jevnlig vedlikeholdt.

KM Ventilasjon AS tilbyr service og vedlikehold på alle typer ventilasjonsanlegg – Luftbehandlingsanlegg.

Har du glemt service og vedlikehold av ventilasjonsanlegget?

Da kan ventilasjonen virke mot sin hensikt, nemlig at det kan oppstå fuktskader som mugg og sopp i ventilasjonsanlegget!

Mennesker tilbringer omkring 90% av tiden innendørs, God ventilasjon er like viktig både på arbeidsplassen og i hjemmet. Inneklima påvirker helse, trivsel og produktivitet.

For å kunne opprettholde god ventilasjon må også ventilasjonsanlegget ha jevnlig service og vedlikehold. Da er du som kunde trygg på at den luften som blir tilført og trekkes ut fra bygget er fri for smuss & skitt.


Filtrene i ventilasjonsanlegget sørger også for at luften som går gjennom anlegget blir filtrert, dermed vil en også forlenge levetiden på ventilasjonsaggregatet betraktelig. Dermed kan du unngå at du kommer i en situasjon hvor kanskje dette var glemt, og dermed må gjøre kostbare og unødvendige utskiftinger/reperasjoner av ventilasjonsanlegget.

Filtrene i ventilasjonsanlegget bør skiftes minimum 1–2 ganger pr år. Intervall for filterskift er avhengig av uteluft og geografisk plassering. Filteret sin hovedoppgave er å filtrere bort små partikler som virus, nanopartikler og til dels bilgasser. Dessuten stopper det større partikler som bakterier, sopp og pollen. I tillegg skal filteret beskytte selve ventilasjonsanlegget.

Fordeler ved service og vedlikeholdsavtale:


Mangel på service og vedlikehold kan føre til dårlig inneklima, med påfølgende utvikling av allergier, hodepine, trøtthet, tørre slimhinner og hudplager. Reduser faren for sykefravær knyttet til dårlig inneklima på arbeidsplassen.

Sørg derfor for at ventilasjonsanlegget får jevnlig service og vedlikehold!


Kontakt

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.