Takrenner og nedløp

Har du takrenner som lekker? Renner takvannet der det ikke skal renne?

Takrenner og nedløp er gjerne noe som mange ikke har spesielt forhold til, men de har faktisk en veldig viktig funksjon på huset ditt. Spesielt på vestlandet!

Takrenner og nedløp har som primæroppgave og lede bort takvann fra tak-vegger men en viktig del er at det skal også ledes bort fra grunnmur og kjellere. Feil plassering av nedløp kan få fatale bygningsmessige konsekvenser som utilsiktet tilsig av vann i grunnmur og kjeller.

Mange glemmer at takrenner må renses jevnlig for å unngå at takrennen tettes igjen av mose, blader etc. Dersom nedløp og takrenne tilstoppes kan det føre til frostsprengning slik at nedløp og takrenne blir ødelagt. Ved lekkasje fra takrenne eller at den er tett kan føre til at det dannes livsfarlige istapper ved takfoten – takrennen.

Tette takrenner

Vi kan tilby utskifting av både takrenner og nedløp. Vi benytter i hovedsak takrenner og nedløp i aluminium fra Grøvik. Ulike farger kan kombineres på takrenne og nedløp.

Kontakt

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.