Ventilasjon til næringsbygg

Visste du at mennesker tilbringer ca 90% av tiden innendørs? det er derfor viktig med et godt inneklima både på arbeidsplassen og i hjemmet.

I Norge stilles det krav til inneklima for alle bygg som er ment for publikum eller som arbeidsbygning. Det er ett lovpålagt krav om at arbeidsgiver skal sikre tilfredsstillende inneklima på arbeidsplassen.

Å investere i ett ventilasjonsanlegg er en stor investering, men husk at godt inneklima lønner seg. Arbeidsplasser med ett godt inneklima opplever som oftest høyere funksjonsevne, økt produktivitet og lavere sykefravær.

I bygninger hvor det er mangelfull ventilasjon er det typisk at symptomene gjerne kommer etter en tids opphold i lokalene og øker i styrke utover dagen. Alle mennesker er forskjellige og vil dermed ha ulik oppfatning av inneklimaet. Ulike faktorer som aktivitetsnivå, bekledning og temperatur har ofte sammenheng med hvordan vi oppfatter inneklima i bygningen.

Hvilke helseplager kjennetegnes ved dårlig inneklima?

KM Ventilasjon bistår deg som byggherre med å sikre ett tilfredsstillende inneklima på din arbeidsplass. Vi kan hjelpe deg med alt fra nybygg, rehabilitering eller ombyggingsarbeider i eksisterende bygg. Vi har lang erfaring innenfor levering av luftbehandlingsanlegg til både industri, kontor – næring, skoler, barnehager og helseforetak. Vi tilbyr prosjektering, levering og montering av alle typer luftbehandlingsanlegg.

Visste du at ventilasjon kan utgjøre 15–30% av byggets energibehov?

Balansert ventilasjon

for å redusere byggets energibehov og opprettholde godt inneklima er en avhengig av å velge korrekte og energisparende løsninger. Dersom bruken av bygget er godt definert og «belastningen» i bygget er tilnærmet lik hver dag kan det være en god og kostnadseffektiv løsning med å velge ett tradisjonelt balansert ventilasjonsanlegg, med konstant luftmengde i driftstid.

Variabel Air volume (VAV)

Ofte ser vi at bruken og «belastningen» i bygget kan være veldig forskjellig fra dag til dag. Det kan for eksempel være at du har ett møterom som kun er sporadisk i bruk, kontorer som står tomme i perioder, kantine som kun er i bruk 1–2 timer om dagen. Da vil en benytte mye unødvendig energi for å drifte bygget og ventilasjonsanlegget.

Da kan det være fordelaktig med behovsstyrt ventilasjon i form av at du ventilerer med variabel luftmengde (VAV) til den aktuelle sonen – rommet. Ventilasjonsanlegget vil da variere mellom en Minimum og Maksimum luftmengde. Ofte kan regulering foretas ved hjelp av bevegelse og temperatur. Viftene vil da regulere etter kanaltrykk i kanalnettet.

Demand controlled ventilation (DCV)

Dersom en ønsker å oppnå en optimal løsning med så lavt energiforbruk som mulig og samtidig opprettholde ett godt inneklima er behovsstyrt ventilasjon på romnivå å foretrekke. Demand controlled ventilation (DCV) styring av luftmengde. regulering foretas ved for eksempel, ved hjelp av bevegelse, temperatur og Co2 sensor i rommet. viften i ventilasjonsanlegget vil da kommunisere med hvert enkelt spjeld via en undersentral slik at viftene kontinuerlig regulerer pådraget, slik at minst ett spjeld står i tilnærmet åpen posisjon. På denne måten sørger en for overvåkning og optimal drift av ventilasjonsanlegget og bygget.

Ta gjerne kontakt med oss for løsninger til ditt prosjekt.

Kontakt

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.