Bergen Storsenter
Beslagarbeider på 60 stk altaner fordelt på 2
Beslagarbeider på 60 stk altaner fordelt på 2
Os, lev og mont. av balansert ventilasjons anlegg.
Os, lev og mont. av balansert ventilasjons anlegg.
Os, lev. og mont. av nedløp og kumme.
Takarbeid
Takarbeid
Takarbeid
Beslagarbeider på 60 stk altaner fordelt på 2
Boligprosjekt i Åsane
Boligprosjekt i Åsane
Montering av Iso-duct kanaler.
Falsens vei 52
Frank Mohn Fusa
Frank Mohn Fusa
Hors¢y industriområdet
Hors¢y industriområdet
Hors¢y industriområdet
Hors¢y industriområdet
Kanalveien 105
Kanalveien 105
Montering av Iso_duct kanaler på
Montering av Iso_duct kanaler på
Nordea
Funkishus, Os
Funkishus, Os
Vannkanten i Bergen
Ventilasjonskanaler i teknisk rom
Prefabrikering av Iso_Duct kanaler til kunde
Beslagarbeid
Beslagarbeid
Beslagarbeid